NLD-TEXEL-L Archives

Archiver > NLD-TEXEL > 2002-04 > 1019682486


From: "Cees de Boer" <>
Subject: Re: [TEXEL] familie Platvoet
Date: Wed, 24 Apr 2002 23:08:06 +0200
References: <LAW2-OE12O530lvlWeR00000293@hotmail.com> <3CC70710.102D09E2@wanadoo.nl>


Kijk eens aan met zoveel hulp,groet zo'n familie wel erg snel.

Mariam stuurde net nog gegevns van het notarieel archief waaruit mogelijk de
vrouw van Jan Cornelisz Platvoet uit op te maken is. Misschien dat we daar
nog eens zekerheid van krijgen??

Tot nu toe heb ik dit:


Genealogie van Jan Cornelisz Platvoet.

I Jan Cornelisz Platvoet, stuurman van een vissersgaljoot (beëdigd in 1670),
strandvonder (beëdigd in 1676) en huurder van het Buitenveld op 't Horntje
in 1703, geboren rond 1643 (?), overleden voor 1708.
Hij was gehuwd met waarschijnlijk Trijntje Gerrits, geboren rond 1649 (?).
Uit dit huwelijk:
1 Cornelis Jansz Platvoet, geboren rond 1675, volgt onder II-a.
2 Martje Jans Platvoet, geboren rond 1675 (?), volgt onder II-b.
3 Saartje Jans Platvoet, geboren rond 1676 (?), volgt onder II-c.

II-a Cornelis Jansz Platvoet, loods, geboren rond 1675, zoon van I.
Hij is ondertrouwd op Texel (NH) op 2 februari 1697, (De Waal) (Ned Herv)
(1) met Grietje Pieters (Bakker), geboren rond 1672 (?), dochter van Pieter
Maartensz Bakker en Neel Dirks.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Cornelisz Platvoet, schipper, geboren rond 1699.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 26 januari 1721 (Den Hoorn) (Ned Herv) (2)
met Saartje Jans, geboren rond 1689 (?).
(Zij was weduwe van Cornelis Cornelisz Klok, geboren rond 1676 (?). Zij was
weduwe van Cornelis Jacobsz Kramer, geboren rond 1695 (?).)
Uit dit huwelijk:
2 Pieter Cornelisz Platvoet, geboren rond 1721 (?), volgt onder III.

II-b Martje Jans Platvoet, geboren rond 1675 (?), dochter van I.
Zij was gehuwd met Jan Cornelisz Duijnker, geboren rond 1673 (?), zoon van
Cornelis Aarjensz Duijnker en Aaf Simons.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Jansz Platvoet, geboren rond 1703 (?).

II-c Saartje Jans Platvoet, geboren rond 1676 (?), dochter van I.
Zij was gehuwd met Jan Volkertsz Hark, geboren rond 1672 (?).
Uit dit huwelijk:
1 Jan Jansz Platvoet, geboren rond 1703 (?).

III Pieter Cornelisz Platvoet, loods te Nieuweschild, geboren rond 1721 (?),
overleden voor 5 februari 1815, zoon van II-a.
Hij was gehuwd met Antje Kok, geboren rond 1730 (?), overleden op Texel (NH)
voor 5 februari 1815.
Uit dit huwelijk:
1 Klaas Pietersz Platvoet, geboren rond 1756, volgt onder IV.

IV Klaas Pietersz Platvoet, zeeman, geboren rond 1756, zoon van III.
Hij was gehuwd (1) met Dieuwertje Edes de Wit, geboren rond 1760, overleden
op Texel (NH) op 12 maart 1803.
Uit dit huwelijk:
1 Pieter Klaasz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 6 november 1785
(Oosterend), volgt onder V-a.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 5 februari 1815 (2) met Grietje Teunis
Schellinger, gedoopt op Texel (NH) op 6 augustus 1786 (Oudeschild)
(Gereformeerd), dochter van Teunis Jansz Schellinger en Reinoutje Hendriks
Boon.
Uit dit huwelijk:
2 Teunis Klaasz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 20 augustus 1817
(Oudeschild), volgt onder V-b.

V-a Pieter Klaasz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 6 november 1785
(Oosterend), overleden aldaar op 15 oktober 1851, zoon van IV.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 8 augustus 1811 (Aafje trouwt als
jongedochter) met Aafje Dirks Zuidewind, geboren op Texel (NH) op 20 juni
1790 (Oudeschild), gedoopt aldaar op 20 juni 1790 (Oudeschild), overleden te
Den Helder (NH) op 15 december 1863, dochter van Dirk Maartensz Zuijdewind
en Antje Gosens Flens.
Uit dit huwelijk:
1 Dieuwertje Pieters Platvoet, geboren op Texel (NH) op 25 november 1811
(den Burg), overleden te Den Helder (NH) op 1 april 1890.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 30 augustus 1838 (1) met Dirk Boon,
sjouwerman, geboren te Egmond aan Zee (NH) op 7 februari 1811, overleden
voor 11 januari 1849.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 11 januari 1849 (2) met Claus Jochim
Hinrich Wulff, kwartiermeester bij Kon Marine, geboren te Grbe (Dld) rond
1819 (?) (Ambt Wismar, Holstein), zoon van Hinrich Wulff en Catharina
Margaretha Elisabeth Burmeister.
2 Antje Platvoet, geboren op Texel (NH) op 10 januari 1814 (Oudeschild),
volgt onder VI-a.
3 Eede Pietersz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 9 juli 1816 (Oudeschild),
volgt onder VI-b.
4 Jantje Pieters Platvoet, geboren op Texel (NH) op 15 februari 1819
(Oudeschild).
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 10 december 1840 met Cornelis van den
Brande, geboren te Veere rond 1812, zoon van Adrien van den Brande en
Cornelia Wondergem.
(Hij is later getrouwd te Den Helder (NH) op 20 januari 1853 met zijn
schoonzus Cornelia Platvoet, geboren op Texel (NH) op 1 september 1826
(Oudeschild), dochter van V-a.)
5 Klaas Pietersz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 3 juli 1821
(Oudeschild), volgt onder VI-c.
6 Dirkje Platvoet, geboren op Texel (NH) op 8 mei 1824 (Oudeschild).
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 15 augustus 1844 met Jan Mouthaan,
zeeman en timmerman, geboren rond 1812, zoon van Jan Mouthaan en Jannetje
Ziellekind.
7 Cornelia Platvoet, geboren op Texel (NH) op 1 september 1826 (Oudeschild).
8 Cornelis Platvoet, geboren op Texel (NH) op 11 maart 1829 (Oudeschild),
volgt onder VI-d.
9 Neeltje Pieters Platvoet, geboren op Texel (NH) op 21 juni 1832
(Oudeschild).
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 21 april 1853 (1) met Jan Tjittes
Riemers, koperslager en vuurstoker 1e klasse, geboren te Medemblik (NH) op
27 maart 1818 (nede herv), zoon van Riemert Tjittes en Hendrikje
Swankenburg.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 8 maart 1883 (2) met Wilhelm
Christiaan Fredrich Suhren, zeeman, geboren te Den Helder (NH) op 11 januari
1830, zoon van Friedrich Suhren en Catharina Hekkers.

V-b Teunis Klaasz Platvoet, arbeider, geboren op Texel (NH) op 20 augustus
1817 (Oudeschild), overleden te Anna Pauwlona (nh) in september 1870, zoon
van IV.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 22 juli 1841 (1) met Marijtje Geus, geboren
rond 1819, overleden voor 24 maart 1870, dochter van Gerrit Geus.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Teunisz Platvoet, geboren rond 1844, volgt onder VI-e.
Hij is daarnaast getrouwd op Texel (NH) op 23 april 1863 (2) met Ariaantje
Dogger, geboren op Texel (NH) op 9 november 1833 (Oudeschild), overleden
aldaar op 9 maart 1868 (Oudeschild), dochter van Klaas Maartensz Dogger en N
eeltje Jans Backer.

VI-a Antje Platvoet, geboren op Texel (NH) op 10 januari 1814 (Oudeschild),
dochter van V-a.
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 5 januari 1837 (Oudeschild) met Cornelis
Jansz Vlas, zeeman, werkman en winkelier, geboren te Den Helder (NH) op 8
februari 1814, overleden op Texel (NH) op 2 september 1887 (Oudeschild),
zoon van Jan Meiertsz Vlas en Hendrikje Cornelis Kalis.
Uit dit huwelijk:
1 Pieter Vlas, geboren rond 1839, volgt onder VII.

VI-b Eede Pietersz Platvoet, zeeman, geboren op Texel (NH) op 9 juli 1816
(Oudeschild), zoon van V-a.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 3 april 1851 (1) met (en gescheiden te
Den Helder (NH) op 24 juni 1859 van) Johanna Ernestina Dijkgraaf, geboren te
Vlissingen (Zld) rond 1823, dochter van Marinus Dijkgraaf en Antoinetta
Stofregen.
Uit dit huwelijk:
1 Aafje Edes Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 14 februari 1853.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 30 mei 1872 met Leonardus van Oeffel,
zeeman, geboren te Rotterdam (nh) rond 1847, natuurlijke zoon van Geertruida
Allegonda van Oeffel.
Hij is getrouwd te Wieringen (NH) op 1 juli 1860 (2) met Neeltje Kruijer,
geboren te Wieringen (NH) rond 1822, dochter van Aldert Kruijer en Antje
Platvoet.

VI-c Klaas Pietersz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 3 juli 1821
(Oudeschild), overleden aldaar op 27 mei 1854 (Oudeschild), zoon van V-a.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 20 maart 1851 met Cornelia Clasina
Johanna van Saanen, geboren te Rotterdam (ZH) rond 1824, dochter van Petrus
Everhardus Johannes van Saanen en Anna Janse Pal.
Uit dit huwelijk:
1 Anna Cornelia Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 25 juni 1851.
2 Pieter Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 15 januari 1853, overleden
aldaar op 18 juni 1853.

VI-d Cornelis Platvoet, zeeman, geboren op Texel (NH) op 11 maart 1829
(Oudeschild), zoon van V-a.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 21 juni 1855 met Jacoba Roozeboom,
geboren te Den Helder (NH) op 14 mei 1824, dochter van Wiggert Roozeboom en
Jetske Jans Oomes.
Uit dit huwelijk:
1 Wiggert Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 15 mei 1856, overleden
aldaar op 5 september 1856.
2 Aafje Cornelis Platvoet, geboren op Texel (NH) op 21 juni 1857
(Oudeschild).
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 11 april 1878 met Jan Nicolaas van
Bentum, schiemansmaat, geboren te Amsterdam (NH) op 23 mei 1851, zoon van
Willem Nicolaas van Bentum en Uilkjen Bosma.
3 Jenske Cornelis Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 5 december 1858,
overleden aldaar op 1 juli 1879.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 1 augustus 1878 met Meijert Zoetelief,
stoker, geboren te Den Helder (NH) op 12 maart 1857, zoon van Jan Hendriksz
Zoetelief en Engeltje Nannings Duinker.
4 Pieter Klaas Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 26 mei 1860.
5 Wiggert Cornelisz Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 6 september
1863.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 10 april 1890 met Margaretha Hoekstra,
geboren te Amsterdam (NH) rond 1865 (?), dochter van Rinze Dirk Hoekstra en
Johanna Gezina Daalmeijer.
6 Guurtje Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 9 december 1864.
7 Cornelia Cornelis Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 10 augustus
1866.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 5 augustus 1886 met Martinus
Harteveld, loods, geboren te Schiedam (ZH) rond 1856 (?), zoon van Johannes
Henricus Harteveld en Janette de Roo.
8 Dieuwertje Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 2 december 1868.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 10 oktober 1889 met Abraham Florusse,
constabel, geboren te Ritthem rond 1858, zoon van Johannes Hendrikus
Florusse en Martje Koppejan.
9 Eden Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 20 november 1870.
10 Jacoba Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 10 december 1871.
11 Jannetje Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 1 mei 1874.

VI-e Gerrit Teunisz Platvoet, werkman en visserman, geboren rond 1844, zoon
van V-b.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 24 maart 1870 met Jantje Gerrits Kuiper,
geboren op Texel (NH) rond 1843 (Oosterend), overleden in het jaar 1903,
dochter van Gerrit Jansz Kuiper en Anaatje Jacobs Saris.
Uit dit huwelijk:
1 Teunis Platvoet, werkman, geboren op Texel (NH) op 29 januari 1871.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 17 oktober 1895 met Dirkje Bakelaar,
geboren op 2 maart 1873 (Oosterend), dochter van Pieter Bakelaar en Grietje
den Braven.
2 Johanna Platvoet, geboren op Texel (NH) op 26 mei 1877.
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 3 oktober 1902 met Jan Witvliet,
petroleumventer en visser, geboren op Texel (NH) op 14 maart 1878
(Eierland), zoon van Gommert Witvliet en Wilhelmina Bakker.
3 Marijtje Platvoet, geboren op Texel (NH) rond 1883.
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 13 juli 1905 (akte 31) met Willem Vlas,
geboren op Texel (NH) op 7 november 1882 (Oudeschild), zoon van VII.

VII Pieter Vlas, visserman en zeeman, geboren rond 1839, zoon van VI-a.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 11 augustus 1864 met Alijda Bas, geboren
rond 1843, dochter van Lammert Bas en Jannetje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1 Willem Vlas, geboren op Texel (NH) op 7 november 1882 (Oudeschild).
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 13 juli 1905 (akte 31) met Marijtje
Platvoet, geboren op Texel (NH) rond 1883, dochter van VI-e.Genealogie van Jan Cornelisz Platvoet.

I Jan Cornelisz Platvoet, stuurman van een vissersgaljoot (be?digd in 1670),
strandvonder (be?digd in 1676) en huurder van het Buitenveld op 't Horntje
in 1703, geboren rond 1643 (?), overleden voor 1708.
Hij was gehuwd met waarschijnlijk Trijntje Gerrits, geboren rond 1649 (?).
Uit dit huwelijk:
1 Cornelis Jansz Platvoet, geboren rond 1675, volgt onder II-a.
2 Martje Jans Platvoet, geboren rond 1675 (?), volgt onder II-b.
3 Saartje Jans Platvoet, geboren rond 1676 (?), volgt onder II-c.

II-a Cornelis Jansz Platvoet, loods, geboren rond 1675, zoon van I.
Hij is ondertrouwd op Texel (NH) op 2 februari 1697, (De Waal) (Ned Herv)
(1) met Grietje Pieters (Bakker), geboren rond 1672 (?), dochter van Pieter
Maartensz Bakker en Neel Dirks.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Cornelisz Platvoet, schipper, geboren rond 1699.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 26 januari 1721 (Den Hoorn) (Ned Herv) (2)
met Saartje Jans, geboren rond 1689 (?).
(Zij was weduwe van Cornelis Cornelisz Klok, geboren rond 1676 (?). Zij was
weduwe van Cornelis Jacobsz Kramer, geboren rond 1695 (?).)
Uit dit huwelijk:
2 Pieter Cornelisz Platvoet, geboren rond 1721 (?), volgt onder III.

II-b Martje Jans Platvoet, geboren rond 1675 (?), dochter van I.
Zij was gehuwd met Jan Cornelisz Duijnker, geboren rond 1673 (?), zoon van
Cornelis Aarjensz Duijnker en Aaf Simons.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Jansz Platvoet, geboren rond 1703 (?).

II-c Saartje Jans Platvoet, geboren rond 1676 (?), dochter van I.
Zij was gehuwd met Jan Volkertsz Hark, geboren rond 1672 (?).
Uit dit huwelijk:
1 Jan Jansz Platvoet, geboren rond 1703 (?).

III Pieter Cornelisz Platvoet, loods te Nieuweschild, geboren rond 1721 (?),
overleden voor 5 februari 1815, zoon van II-a.
Hij was gehuwd met Antje Kok, geboren rond 1730 (?), overleden op Texel (NH)
voor 5 februari 1815.
Uit dit huwelijk:
1 Klaas Pietersz Platvoet, geboren rond 1756, volgt onder IV.

IV Klaas Pietersz Platvoet, zeeman, geboren rond 1756, zoon van III.
Hij was gehuwd (1) met Dieuwertje Edes de Wit, geboren rond 1760, overleden
op Texel (NH) op 12 maart 1803.
Uit dit huwelijk:
1 Pieter Klaasz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 6 november 1785
(Oosterend), volgt onder V-a.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 5 februari 1815 (2) met Grietje Teunis
Schellinger, gedoopt op Texel (NH) op 6 augustus 1786 (Oudeschild)
(Gereformeerd), dochter van Teunis Jansz Schellinger en Reinoutje Hendriks
Boon.
Uit dit huwelijk:
2 Teunis Klaasz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 20 augustus 1817
(Oudeschild), volgt onder V-b.

V-a Pieter Klaasz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 6 november 1785
(Oosterend), overleden aldaar op 15 oktober 1851, zoon van IV.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 8 augustus 1811 (Aafje trouwt als
jongedochter) met Aafje Dirks Zuidewind, geboren op Texel (NH) op 20 juni
1790 (Oudeschild), gedoopt aldaar op 20 juni 1790 (Oudeschild), overleden te
Den Helder (NH) op 15 december 1863, dochter van Dirk Maartensz Zuijdewind
en Antje Gosens Flens.
Uit dit huwelijk:
1 Dieuwertje Pieters Platvoet, geboren op Texel (NH) op 25 november 1811
(den Burg), overleden te Den Helder (NH) op 1 april 1890.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 30 augustus 1838 (1) met Dirk Boon,
sjouwerman, geboren te Egmond aan Zee (NH) op 7 februari 1811, overleden
voor 11 januari 1849.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 11 januari 1849 (2) met Claus Jochim
Hinrich Wulff, kwartiermeester bij Kon Marine, geboren te Grbe (Dld) rond
1819 (?) (Ambt Wismar, Holstein), zoon van Hinrich Wulff en Catharina
Margaretha Elisabeth Burmeister.
2 Antje Platvoet, geboren op Texel (NH) op 10 januari 1814 (Oudeschild),
volgt onder VI-a.
3 Eede Pietersz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 9 juli 1816 (Oudeschild),
volgt onder VI-b.
4 Jantje Pieters Platvoet, geboren op Texel (NH) op 15 februari 1819
(Oudeschild).
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 10 december 1840 met Cornelis van den
Brande, geboren te Veere rond 1812, zoon van Adrien van den Brande en
Cornelia Wondergem.
(Hij is later getrouwd te Den Helder (NH) op 20 januari 1853 met zijn
schoonzus Cornelia Platvoet, geboren op Texel (NH) op 1 september 1826
(Oudeschild), dochter van V-a.)
5 Klaas Pietersz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 3 juli 1821
(Oudeschild), volgt onder VI-c.
6 Dirkje Platvoet, geboren op Texel (NH) op 8 mei 1824 (Oudeschild).
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 15 augustus 1844 met Jan Mouthaan,
zeeman en timmerman, geboren rond 1812, zoon van Jan Mouthaan en Jannetje
Ziellekind.
7 Cornelia Platvoet, geboren op Texel (NH) op 1 september 1826 (Oudeschild).
8 Cornelis Platvoet, geboren op Texel (NH) op 11 maart 1829 (Oudeschild),
volgt onder VI-d.
9 Neeltje Pieters Platvoet, geboren op Texel (NH) op 21 juni 1832
(Oudeschild).
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 21 april 1853 (1) met Jan Tjittes
Riemers, koperslager en vuurstoker 1e klasse, geboren te Medemblik (NH) op
27 maart 1818 (nede herv), zoon van Riemert Tjittes en Hendrikje
Swankenburg.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 8 maart 1883 (2) met Wilhelm
Christiaan Fredrich Suhren, zeeman, geboren te Den Helder (NH) op 11 januari
1830, zoon van Friedrich Suhren en Catharina Hekkers.

V-b Teunis Klaasz Platvoet, arbeider, geboren op Texel (NH) op 20 augustus
1817 (Oudeschild), overleden te Anna Pauwlona (nh) in september 1870, zoon
van IV.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 22 juli 1841 (1) met Marijtje Geus, geboren
rond 1819, overleden voor 24 maart 1870, dochter van Gerrit Geus.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Teunisz Platvoet, geboren rond 1844, volgt onder VI-e.
Hij is daarnaast getrouwd op Texel (NH) op 23 april 1863 (2) met Ariaantje
Dogger, geboren op Texel (NH) op 9 november 1833 (Oudeschild), overleden
aldaar op 9 maart 1868 (Oudeschild), dochter van Klaas Maartensz Dogger en
Neeltje Jans Backer.

VI-a Antje Platvoet, geboren op Texel (NH) op 10 januari 1814 (Oudeschild),
dochter van V-a.
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 5 januari 1837 (Oudeschild) met Cornelis
Jansz Vlas, zeeman, werkman en winkelier, geboren te Den Helder (NH) op 8
februari 1814, overleden op Texel (NH) op 2 september 1887 (Oudeschild),
zoon van Jan Meiertsz Vlas en Hendrikje Cornelis Kalis.
Uit dit huwelijk:
1 Pieter Vlas, geboren rond 1839, volgt onder VII.

VI-b Eede Pietersz Platvoet, zeeman, geboren op Texel (NH) op 9 juli 1816
(Oudeschild), zoon van V-a.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 3 april 1851 (1) met (en gescheiden te
Den Helder (NH) op 24 juni 1859 van) Johanna Ernestina Dijkgraaf, geboren te
Vlissingen (Zld) rond 1823, dochter van Marinus Dijkgraaf en Antoinetta
Stofregen.
Uit dit huwelijk:
1 Aafje Edes Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 14 februari 1853.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 30 mei 1872 met Leonardus van Oeffel,
zeeman, geboren te Rotterdam (nh) rond 1847, natuurlijke zoon van Geertruida
Allegonda van Oeffel.
Hij is getrouwd te Wieringen (NH) op 1 juli 1860 (2) met Neeltje Kruijer,
geboren te Wieringen (NH) rond 1822, dochter van Aldert Kruijer en Antje
Platvoet.

VI-c Klaas Pietersz Platvoet, geboren op Texel (NH) op 3 juli 1821
(Oudeschild), overleden aldaar op 27 mei 1854 (Oudeschild), zoon van V-a.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 20 maart 1851 met Cornelia Clasina
Johanna van Saanen, geboren te Rotterdam (ZH) rond 1824, dochter van Petrus
Everhardus Johannes van Saanen en Anna Janse Pal.
Uit dit huwelijk:
1 Anna Cornelia Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 25 juni 1851.
2 Pieter Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 15 januari 1853, overleden
aldaar op 18 juni 1853.

VI-d Cornelis Platvoet, zeeman, geboren op Texel (NH) op 11 maart 1829
(Oudeschild), zoon van V-a.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 21 juni 1855 met Jacoba Roozeboom,
geboren te Den Helder (NH) op 14 mei 1824, dochter van Wiggert Roozeboom en
Jetske Jans Oomes.
Uit dit huwelijk:
1 Wiggert Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 15 mei 1856, overleden
aldaar op 5 september 1856.
2 Aafje Cornelis Platvoet, geboren op Texel (NH) op 21 juni 1857
(Oudeschild).
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 11 april 1878 met Jan Nicolaas van
Bentum, schiemansmaat, geboren te Amsterdam (NH) op 23 mei 1851, zoon van
Willem Nicolaas van Bentum en Uilkjen Bosma.
3 Jenske Cornelis Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 5 december 1858,
overleden aldaar op 1 juli 1879.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 1 augustus 1878 met Meijert Zoetelief,
stoker, geboren te Den Helder (NH) op 12 maart 1857, zoon van Jan Hendriksz
Zoetelief en Engeltje Nannings Duinker.
4 Pieter Klaas Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 26 mei 1860.
5 Wiggert Cornelisz Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 6 september
1863.
Hij is getrouwd te Den Helder (NH) op 10 april 1890 met Margaretha Hoekstra,
geboren te Amsterdam (NH) rond 1865 (?), dochter van Rinze Dirk Hoekstra en
Johanna Gezina Daalmeijer.
6 Guurtje Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 9 december 1864.
7 Cornelia Cornelis Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 10 augustus
1866.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 5 augustus 1886 met Martinus
Harteveld, loods, geboren te Schiedam (ZH) rond 1856 (?), zoon van Johannes
Henricus Harteveld en Janette de Roo.
8 Dieuwertje Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 2 december 1868.
Zij is getrouwd te Den Helder (NH) op 10 oktober 1889 met Abraham Florusse,
constabel, geboren te Ritthem rond 1858, zoon van Johannes Hendrikus
Florusse en Martje Koppejan.
9 Eden Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 20 november 1870.
10 Jacoba Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 10 december 1871.
11 Jannetje Platvoet, geboren te Den Helder (NH) op 1 mei 1874.

VI-e Gerrit Teunisz Platvoet, werkman en visserman, geboren rond 1844, zoon
van V-b.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 24 maart 1870 met Jantje Gerrits Kuiper,
geboren op Texel (NH) rond 1843 (Oosterend), overleden in het jaar 1903,
dochter van Gerrit Jansz Kuiper en Anaatje Jacobs Saris.
Uit dit huwelijk:
1 Teunis Platvoet, werkman, geboren op Texel (NH) op 29 januari 1871.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 17 oktober 1895 met Dirkje Bakelaar,
geboren op 2 maart 1873 (Oosterend), dochter van Pieter Bakelaar en Grietje
den Braven.
2 Johanna Platvoet, geboren op Texel (NH) op 26 mei 1877.
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 3 oktober 1902 met Jan Witvliet,
petroleumventer en visser, geboren op Texel (NH) op 14 maart 1878
(Eierland), zoon van Gommert Witvliet en Wilhelmina Bakker.
3 Marijtje Platvoet, geboren op Texel (NH) rond 1883.
Zij is getrouwd op Texel (NH) op 13 juli 1905 (akte 31) met Willem Vlas,
geboren op Texel (NH) op 7 november 1882 (Oudeschild), zoon van VII.

VII Pieter Vlas, visserman en zeeman, geboren rond 1839, zoon van VI-a.
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 11 augustus 1864 met Alijda Bas, geboren
rond 1843, dochter van Lammert Bas en Jannetje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1 Willem Vlas, geboren op Texel (NH) op 7 november 1882 (Oudeschild).
Hij is getrouwd op Texel (NH) op 13 juli 1905 (akte 31) met Marijtje
Platvoet, geboren op Texel (NH) rond 1883, dochter van VI-e.
Dit overzicht is gemaakt op woensdag 24 april 2002 met Haza-Data Plus 7.2f
door:
Cees en Annemieke de Boer-Nierop
Zwijnsweg 15a
8307 PR Ens
0527-253372
Dit overzicht is gemaakt op woensdag 24 april 2002 met Haza-Data Plus 7.2f
door:
Cees en Annemieke de Boer-Nierop
Zwijnsweg 15a
8307 PR Ens
0527-253372

This thread: