DENMARK-L Archives

Archiver > DENMARK > 2011-10 > 1318448042


From: Arne Nielsen <>
Subject: Re: [DK] Severin Weiersøe - Diary entry 93
Date: Wed, 12 Oct 2011 21:34:02 +0200
References: <BAY149-ds101C0D9F25F3879FED803D9BE30@phx.gbl>
In-Reply-To: <BAY149-ds101C0D9F25F3879FED803D9BE30@phx.gbl>


and bares nothing ->
and bore nothing

so one can get started to work sooner ->
so one can get started to work for some time

She can probably appreciate it now and then. ->
She can probably appreciate it in the course of time.

Arne12-10-2011 19:47, Paul Pedersen wrpte:
> Øgelstrup den 31te Jan: 1832
>
> Det skal altid være saa godt at begynde med et Stykke Arbeide paa en
> Tiirsdag; det er jo vel ikke andet end gammel Overtro; men iaar har jeg dog
> begyndt Havearbeidet idag fordi det er en Tiirsdag. Det gamel Kirsebærtræ,
> der stod midt i Nederhaven og bar Ingenting har jeg beskaaret, og det er
> virkelig kommet til at see langt yngre ud end før.
>
>
>
> Øgelstrup, January 31, 1832
>
> It will always be good to begin a piece of work on a Tuesday; that is
> presumably nothing more than an old superstition; but this year however, I
> have begun the garden work today because it is a Tuesday. The old cherry
> tree which stands in the middle of the lower garden and bares nothing, I
> have pruned and it has really come to look much younger than before.
>
>
>
> ---------------------------
>
>
>
> Frosten vil ikke gåe af Jorden, at man kan komme til at arbeide såsnart; jeg
> har rigtig mange Planer i Hovedet især med Plantning; Gartneren paa Nørre
> Vosborg har lovet mig Ask og Birk til at plante langs ved den vestre Dige,
> og omkring ved de andre Diger har jeg kastet[1] Huller i Efteraaret; der
> skal sættes Piil.
>
>
>
> The frost will not go out of the ground so one can get started to work
> sooner, I really have many plans in my head particularly with planting; the
> gardener in Nørre Vosborg has promised me ash and birch to plant along the
> western dike, and around by the other dikes I had dug holes in the autumn,
> willow trees will be put there.
>
>
>
> ---------------------------
>
>
>
> Naar jeg ikke kan udtænke det før Mad: er jeg ikke vis paa hun er tilfreds
> dermed; men jeg har nu og vil fremdeles gjøre mig al muelig Flid for at faae
> Haven saaledes, at hun kan have Ære deraf. Hun kan nok undertiden skjønne
> derpaa.
>
>
>
> When I cannot think it through before the Madam, I am not sure she is
> satisfied with it; but I now have, and will continue with all possible
> diligence to make the garden so that she can have honour from it. She can
> probably appreciate it now and then.
>
>
>
> ---------------------------
>
>
>
>
>
> Corrections, comments and questions are welcome.
>
>
>
> Paul& Harold Pedersen
>
> Toronto, Canada
>


This thread: