BUITENPOSTEN-L Archives

Archiver > BUITENPOSTEN > 2004-10 > 1096741725


From: "Simon" <>
Subject: Gabriel Petrus Rossouw X Danelia Helena Goosen
Date: Sat, 2 Oct 2004 20:28:45 +0200


Almal goeienaand uit Potch;

Het enigeiemand inligting oor 'n egpaar GABRIEL PETRUS ROSSOUW X DANELIA HELENA GOOSEN.- maar ek verduidelik;

Die inligting wat ek het is skraal en is mondeling ontvang van wyle my skoonma.
Vroutjie se ouma - en skoonma Danelia se ma - was Susanna Maria Rossouw (name kan ook wees Maria Susanna) * 12 Jul 1883 ? Bftn ca 1955 X Isak Jacobus du Plessis ? pre 1955 en sy was 'n dogter van bogemelde GABRIEL X DANELIA wat na raming rondom 1850-60 gebore is.

Wat ek verder vermoed is dat hulle in die omgewing van Murraysburg woonagtig was.

In SAG 10 Bl 120 kry ek die 'n naam van 'n GABRIEL PETRUS sonder verdere inligting maar niks by Goosen nie.

Kan iemand help ?

Simon.This thread: